Mourid Barghouti


Land: Palestina
Taal: Arabisch
Geboortejaar: 1944

leefde dertig jaar in ballingschap in Egypte, Libanon, Jordanië, Koeweit en Hongarije. De jaren van ballingschap drukten een stempel op zijn poëzie: Barghouti heeft een afkeer van retoriek en mooie woorden. Naar eigen zeggen schreef hij zijn bundel Trottoirgedichten uit 1980 met een camera, visueel, concreet zonder abstracte woorden. Zijn weerzin tegen retoriek is ook zichtbaar in de bundel Middernacht uit 2005. De bundel bevat aangrijpende treurdichten, bijtende ironie en galgenhumor. 

Poëzievoordracht:
ma 15 juni, 21:30 u - kleine zaal
Biografie op PIW