Maura Dooley

Land: Groot-Brittannië
Taal: Engels
Geboortejaar: 1957

groeide als Ierse op in het Engelse Bristol en York en woont en werkt tegenwoordig in Londen. Dooley zoekt met haar poëzie naar dieper gelegen werkelijkheden en onderstromen in de menselijke ervaring. Gebruikmakend van de zichtbare, soms zelfs wetenschappelijke werkelijkheid probeert ze (individuele) ondergesneeuwde gedachten en herinneringen te verwoorden en in te passen in het collectieve geheugen. Haar poëzie werd meermalen bekroond.

De keuze van Martin Mooij:
do 18 juni, 20:00 u - grote zaal
Biografie op Poetry International Web