Poetry in the Afternoon

Net als bij de Poetry Talks wordt iedere namiddag in gesprekken, discussies, interviews en presentaties verdieping geboden op de festivalprogramma's. Tijdens Poetry in the Afternoon leert het publiek de dichter achter het werk kennen en worden er verbanden gelegd tussen beeldende kunst en literatuur.

Maandag 15 juni - 16.00 uur in de tuin van Café Floor
Onno Blom spreekt met Gerrit Komrij, dichter, oud-Dichter des Vaderlands en oprichter van de Poëzieclub over de stand van zaken van de actuele Nederlandse poëzie. Hoe kunnen prijzen, wedstrijden, festivals en educatieve programma's de aandacht voor de poëzie bevorderen? Wordt er nog wel voldoende poëzie gelezen en uitgegeven? www.schoolderpoezie.nl 

Dinsdag 16 juni - 16.00 uur in de tuin van Café Floor
Luke Davies wordt geïnterviewd door Micheal Brennan, dichter en redacteur van het Australische domein van Poetry International Web.

Woensdag 17 juni, Presentatie Tirade 428 - 16.00 uur in de tuin van Café Floor
'Translatio!' Het zou een toverspreuk van Harry Potter kunnen zijn. Een zwaai met een toverstok en het boek is vertaald. Bekender is de term als de eerste trap in de renaissancistische riedel translatio - imitatio - aemulatio; vertalen, navolgen en overtreffen. Waar de vertaling in vergleden tijden een stap naar meesterschap was, biedt de vertaler ons nu een venster op de wereld. Tirade vroeg 26 vertalers het hemd van het lijf, omdat zij helden, tovenaars en ambassadeurs zijn. Het resultaat hiervan wordt gepresenteerd op de LIRA-dag van de literaire vertaling. In het programma spreekt Jeroen van Kan met vertalers over hun vak, de literatuur als doeltaal en het Nederlands vertaalklimaat.

Donderdag 18 juni - 16.00 uur in de tuin van Café Floor
In juni 2009 is het twintig jaar geleden dat het studentenprotest tegen het communistische regime op het Tiananmenplein in Peking meedogenloos werd neergeslagen. De beelden van 'unknown tank man' staan wereldwijd in het collectieve geheugen gegrift. Hoeveel impact had die gebeurtenis op het schrijven en verschijnen van Chinese poëzie in het algemeen? En hoezeer beïnvloedde dit het werk van Bei Dao, die sinds de opstand in ballingschap leeft en werkt. En dat van Yang Lian, die in Peking opgroeide maar tijdens het protest in het buitenland was? Deze vragen worden hen voorgelegd door Maghiel van Crevel, hoogleraar in de Chinese taal- en letterkunde.

Vrijdag 19 juni, Vertaalworkshops - 16.00 uur in de tuin van Café Floor
Voor dichters van het festival worden twee vertaalworkshops georganiseerd; een gewijd aan de poëzie van L.F. Rosen, de ander aan het werk van de Litouwse Sigitas Parulskis. Gedurende vier festivalochtenden vertalen de deelnemers werk van deze dichters naar hun eigen taal. De resultaten van beide vertaalworkshops hoort u tijdens deze Poetry in the Afternoon.

  • Poetry in the Afternoon, ma 15 t/m vr 19 juni om 16.00 uur in de tuin van Café Floor, bij slecht weer in de foyer
Poetry International Festival